Moderatorius: Astro-Meška

Vartotojo avataras
Parašė lovely_bastard
#335548 "My heart was hysterical, unreliable organ" - Vladimir Nabokov.
"I'm sick of just liking people. I wish to God I could meet somebody I could respect" - J.D.Salinger
Vartotojo avataras
Parašė Fox
#344135 “One day, in retrospect, the years of struggle will strike you as the most beautiful.”
Sigmund Freud
Vartotojo avataras
Parašė Vaiduk
#344143 Paskutiniu dvieju postu citatos tiesiog puikios :super
Vartotojo avataras
Parašė Opaque
#421026 "Another person's success is not your failure"

Lindie Botes
Vartotojo avataras
Parašė Opaque
#427807 Man patikusios romėnų ir senovės graikų mąstytojų citatos iš vieno citatų rinkinio:

Koks baisus gali būti protas, kai jis netarnauja žmogui ~Sofoklis~

Lygybė nesukelia karo ~Solonas~

Didžiausia išmintis - skirti gėrį nuo blogio ~Sokratas~

Išmintis - dangaus ir žemės valdovė ~Sokratas~

Išdavikai pirmiausia išduoda save ~Plutarchas~

Geras žmogus - tas, kuris daro didelius ir kilnius poelgius net tada, kai rizikuoja prarasti viską ~Plutarchas~

Įveikti save - filosofijos triumfas ~Diogenas~

Viltis - tikrovės sapnas ~Aristotelis~

Kad būtum laimingas, pakanka būti doram ~Antistenas~

Valstybės žlunga tada, kai liaujamasi skirti gėrį nuo blogio ~Antistenas~

Istorija - praeities liudininkė, tiesos šviesa, gyvoji atmintis, gyvenimo mokytoja, senovės šauklys ~Markas Tulijus Ciceronas~

Rašymas lavina žodžio meną ~Markas Tulijus Ciceronas~

Mes turime būti įstatymo vergai, kad taptume laisvi ~Markas Tulijus Ciceronas~

Nieko nėra saldesnio už tiesos šviesą ~Markas Tulijus Ciceronas~

Gamta apdovanojo žmogų troškimu atrasti tiesą ~Markas Tulijus Ciceronas~

Kiekvienas žomgus - savo vidinio pasaulio atspindys ~Markas Tulijus Ciceronas~

Visa mano viltis - aš pats ~Publijus Terencijus Afaras~

Garbinga mirtis geriau nei gėdingas gyvenimas ~Publijus Kornelijus Tacitas~

Tą, kuris neturi priešų, žudo draugai ~Publijus Kornelijus Tacitas~

Nėra buvę iškilaus proto be beprotybės priemaišų ~Seneka~

Teisių lygybė yra ne tai, kad visi jomis pasinaudos, bet tai, kad jos visiems suteiktos ~Seneka~

Meilė nepripažįsta kito gydytojo, išskyrus save pačią ~Propercijus~

Lengva tapti išmintingam tam, kas pasimokė iš kito nelaimės ~Plautas~

Tiesa, būna sunkių minučių, bet priešinkis joms - atgręžk blogiui nugarą, ir tavo vidinis pavasaris tavęs neapgaus. Net senatvė, ir ta ne visada palinksta slegiama šaltos nakties tamsos. ~Titas Lukrecijus Karas~

Tiesa kartais gali priblėsti, bet ji niekada negęsta ~Markas Anėjus Lukanas~