Moderatorius: KunigaikštisMyškinas

Vartotojo avataras
Parašė Ars Velvetica
#129203 PAGRINDINIAI VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS ASPEKTAI

Kas yra psichikos sveikata?
• tai nėra vien psichikos ligos ar sutrikimo nebuvimas;
• tai gebėjimas būti savimi tarp kitų;
• tai emocinė ir dvasinė būsena, kuri leidžia žmogui džiaugtis gyvenimo pilnatve, taip pat išgyventi skausmą ir liūdesį;
• tai gebėjimas išreikšti save tokiais būdais, kurie teikia malonumą pačiam individui ir aplinkiniams;
• tai gebėjimas pačiam daryti sprendimus ir už juos atsakyti.

Kas yra psichikos liga?
Psichikos liga – gydytojo diagnozuotas, psichiatro patvirtintas susirgimas, pagal galiojančią ligų klasifikaciją (TLK-10 – pastaba) priskiriamas psichikos ligoms. Psichikos liga negali būti diagnozuojama remiantis politiniais, religiniais, rasiniais motyvais (LR Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas).

Skiriami proto sveikatos požymiai:
1) geros savijautos pojūtis;
2) asmeniniai resursai - savęs vertinimas, optimizmas;
3) gebėjimas užmegzti ir palaikyti abi puses tenkinančius asmeninius santykius;
4) gebėjimas tvarkytis su sunkumais (atsparumas).

Psichikos sveikatą ir sutrikimus lemia ( holistinis biopsichosocialinis modelis)
• biologiniai veiksniai;
• psichologiniai veiksniai;
• socialiniai veiksniai.

Psichikos sveikatą bloginantys faktoriai:
• skurdas;
• pažeista miesto socialinė ekologija;
• girtavimas;
• bedarbystė;
• benamystė;
• adekvataus būsto nebuvimas;
• prievarta visuomenėje (mokykloje, šeimoje);
• žiniasklaidos įtaka agresijos ir prievartos propaganda);
• vertybių krizė;
• šeimos krizė;
• “išmokto bejėgiškumo” sindromas.

Svarbiausios ir dažniausiai pasitaikančios visuomenės psichikos sveikatos problemos:
• depresija;
• nerimas ir stresas;
• prievarta, smurtas, priekabiavimas, agresija;
• priklausomybės;
• savižudybės.

Specifinės grupės, kurioms taikytinos prevencinės programos: :
1) pirmą kartą pagimdžiusios moterys;
2) tėvais su mažais vaikais;
3) tėvai su paaugliais;
4) rizikos grupių šeimos;
5) pažeidžiamos gyventojų grupės;
6) mokyklos;
7) darbovietės;
8 ) specifinės profesinės grupės (pvz.: medikai, žemdirbiai);
9) pagyvenę žmonės.

Psichikos sutrikimų našta socialiniu požiūriu:
• sergamumas;
• neįgalumas;
• savižudybės ir kitoks autodestrukcinis elgesys;
• ankstyvas mirštamumas;
• laikinas ir pastovus nedarbingumas;
• sumažėjęs produktyvumas darbe;
• nelaimingi atsitikimai;
• našta šeimai, kurioje sergama;
• stigma.

Šiuolaikinėje psichiatrijoje skiriamos dvi pagrindinės tendencijos, paremtos naujais mokslo duomeninimis:
1) psichikos sutrikimai XXI amžiuje tampa svarbiausi iš visų ligų grupių pagal naštą visuomenei ir įtaką gyvenimo kokybei;
2) yra įmanoma efektyviai investuoti į psichikos sveikatą ir psichikos sutrikimų gydymą, esant sąlygai, kad pasikeis požiūriai bei valstybių psichikos sveikatos strategijos.

5 privalomi šiuolaikinio psichikos ligų gydymo komponentai (!):
• farmakoterapija;
• psichoterapija;
• psichosocialinė reabilitacija;
• profesinė reabilitacija ir įdarbinimas;
• būsto programos.
Vartotojo avataras
Parašė Ars Velvetica
#129336 Praėjusį pavasarį, kai pradėjau dirbti ir mečiau vaistus (Seroquel), žiūrėdavau nemažai video per YouTube. Labai rekomenduoju kanalus Bipolar or Waking Up, skirtą bipoliniam sutrikimui ir jo vystymosi teorijoms bei natūraliems, ne medikamentiniams gydymo būdams ( http://www.youtube.com/user/bipolarorwakingup );
SF Jane - moteris amerikietė, kuriai diagnozuota belekiek psichiatrinių sutrikimų, radusi savo ramybę per meditacijas ( http://www.youtube.com/user/SFJane ); PsycheTruth - kanalas, kurį tvarko nepriklausomi įvairių medicinos sričių specialistai, rengdami videoreportažus įvairiomis psichikos sveikatos, mitybos, sveikos gyvensenos ir kt. sutrikimų temomis ( http://www.youtube.com/user/psychetruth ). Pradžiai tiek :)
Vartotojo avataras
Parašė Ars Velvetica
#130087 Gydymas antidepresantais

Klasifikacija ir praktikoje vartojama terminologija

Antidepresantais vadinama vaistų grupė yra labai heterogeniška. Tricikliai antidepresantai (TCA) taip yra vadinami pagal triciklį iminodibenzolo žiedą. Terminas “heterocikliai” yra vartojamas aprašant visus antidepresantus, nepriklausančius fermento monoamino oksidazės inhibitoriams (MAOI), tarp jų ir TCA, ir kitus antidepresantus, turinčius daugiau ar mažiau negu tris žiedus. Daugeliu atvejų biocheminį poveikį leimia ne ciklinė struktūra, bet šoninė grandinė. MAOI pavadinimas jau nurodo ne cheminę struktūrą, bet šios vaistų grupės veikimo mechanizmą. Apie selektyviuosius serotonino reabsorbcijos inhibitorius (SSRI) kalbama kaip apie homogeninę grupę, tačiau atskiri šios grupės vaistai skiriasi tiek pagal cheminę struktūrą, tiek pagal farmakodinaminį poveikį. Šiuo metu plačiausiai praktikoje yra paplitusi antidepresantų klasifikacija pagal jų poveikį neuromediatoriams. Tai, kaip manoma, nulemia skirtingus vaistų farmakologinius poveikius [1]. Pagrindinės antidepresantų grupės: mišrūs reabsorbcijos ir neuroreceptorių antagonistai (šios grupės vaistai yra TCA tretiniai aminai): amitriptilinas, doksepinas, imipraminas, klomipraminas, tianeptinas (modifikuotas TCA); selektyvieji noradrenalino reabsorbcijos inhibitoriai (NARI) (šiai grupei priklauso TCA antriniai aminai, išskyrus maprotiliną ir reboksetiną): dezipraminas, maprotilinas, nortriptilinas, reboksetinas; selektyvieji serotonino reabsorbcijos inhibitoriai (SSRI): citalopramas, escitalopramas, fluoksetinas, fluvoksaminas, paroksetinas, sertralinas; serotonino ir noradrenalino reabsorbcijos inhibitorius (SNRI) venlafaksinas; dopamino ir noradrenalino reabsorbcijos inhibitorius bupropionas; serotonino 2A receptorių blokatoriai ir silpni serotonino reabsorbcijos inhibitoriai (dvejopo serotoninerginio poveikio antidepresantai) (Lietuvoje neregistruota): nefazodonas, trazodonas; serotonino 2A ir 2C ir noradrenalino a2 receptorių blokatorius (noradrenerginis ir specifinis serotoninerginis antidepresantas – NaSSA) mirtazapinas; monoamino oksidazės inhibitoriai (MAOI) (Lietuvoje neregistruota): fenelzinas, tranilciprominas.

Antidepresantų veikimo mechanizmai

Tikslus mechanizmas, kodėl yra veiksmingi antidepresantai, dar nėra visiškai išaiškintas. Vis dėlto antidepresantų veikimo spektras ir nepageidaujami poveikiai praktikoje siejami su jų poveikiu vienai ar kitai neurotransmiterių sistemai. 1 lentelėje pateikiamas kai kurių antidepresantų poveikis receptoriams, 2 lentelėje – šių receptorių blokados klinikinė išraiška.

Farmakokinetika ir nepageidaujami poveikiai

Triciklių antidepresantų eliminacijos pusperiodis (t½) yra 16-70 val., bet vyresniame amžiuje ir esant sutrikusiai inkstų funkcijai gali pailgėti. Beveik visų SSRI t½ yra 12-24 val., išskyrus daug ilgiau veikiantį fluoksetiną. Dauguma psichotropinių ir bendrojoje medicinos praktikoje vartojamų vaistų yra metabolizuojami citochromo P450 2D6 (CYP2D6) sistemos, dėl to galima vaistų tarpusavio sąveika. Tretiniai TCA aminai ir kai kurie SSRI metabolitai yra metabolizuojami kitos citochromo sistemos – CYP3A4. Jei TCA koncentracija kraujo plazmoje labai padidėja, tikėtinas toksinis šių vaistų poveikis [2]. Patys TCA, skirtingai negu SSRI, kitų vaistų metabolizmo neveikia, tačiau gali būti stipriai veikiami kartu skiriamų kitų medikamentų. SSRI pagal poveikį CYP fermentams išsidėsto taip: fluoksetinas, fluvoksaminas > paroksetinas > citalopramas, sertralinas. Kitų vaistų poveikis SSRI koncentracijai yra nedidelis. Mažiausiai CYP fermentus veikia citalopramas, sertralinas ir venlafaksinas, dėl to šių vaistų farmakokinetinės sąveikos su kitais kartu vartojamais vaistais tikimybė yra maža. Fluoksetinas ir paroksetinas, kurių farmakokinetika yra nelinijinė, skiriant jų didelėmis dozėmis, gali stipriai slopinti CYP fermentus ir taip didinti kitų vaistų koncentraciją. Vaistai nuo traukulių (karbamazepinas, barbitūratai) aktyvina CYP1A2 ir 3A3/4, dėl to sumažina kartu skiriamų TCA koncentraciją, manoma, kad taip gali veikti ir sertralino koncentraciją. Fluoksetino geriau neskirti kartu su bupropionu, kadangi gali didėti pagrindinio bupropiono metabolito – hidroksibupropiono koncentracija ir sukelti sunkių nepageidaujamų poveikių [4].

TCA nepageidaujami poveikiai yra trijų pagrindinių tipų: širdies ir vegetaciniai (ortostatinė hipotenzija, galvos svaigimas; rečiau – hipertenzija, tachikardija ir prailgėjęs QT intervalas); anticholinerginiai (burnos džiūvimas, šlapimo susilaikymas, pablogėjęs regėjimas, vidurių užkietėjimas, sumišimas bei atminties pablogėjimas, tachikardija); neurologiniai bei psichikos (manijos ar psichozės sustiprėjimas, atminties pablogėjimas (ypač jei preparatas pasižymi stipriu anticholinerginiu poveikiu), psichomotorinis stimuliavimas, sedacija (ypač būdinga TCA, turintiems tretinę amino grupę), miokloniniai trūkčiojimai, tremoras, retai – ekstrapiramidiniai simptomai). Kiti TCA nepageidaujami poveikiai yra svorio augimas, kepenų funkcijos sutrikimas, seksualinė disfunkcija (anorgazmija, ejakuliacijos sutrikimai). SSRI mažiau būdingi nepageidaujami anticholinerginiai poveikiai ir poveikiai širdžiai, tačiau jų vartojant gali pasireikšti virškinamojo trakto sutrikimų (pykinimas, viduriavimas), galvos skausmai, seksualinės funkcijos sutrikimų, nemiga, psichomotorinė ažitacija, ekstrapiramidinių simptomų.

Tikslinga parinkti tokį antidepresantą, kurio tikėtinas šalutinis poveikis sutaptų su konkrečiam pacientui pageidaujamu veikimu, pvz., TCA gali gerai tikti pacientui, kuriam pasireiškia galvos, skrandžio skausmai, polinkis į viduriavimą, miego sutrikimai, bet blogiau tiks pacientams, kuriems pasireiškia tachikardija ir t.t. [5].

Antidepresanto parinkimas gydant depresinius sutrikimus

Pirmą kartą parenkant antidepresantą, tikslinga atsižvelgti į kai kurias klinikines rekomendacijas:
• Jei anksčiau pacientui ar jo šeimos nariui buvo veiksmingas kuris nors antidepresantas, rekomenduojama juo ir gydyti.
• Jei vyrauja nemiga ar psichomotorinė ažitacija, tikslinga pradėti gydyti raminamojo poveikio antidepresantu, pvz., amitriptilinu, doksepinu, mirtazapinu. Tačiau tai gali sukelti problemų vėlesniame gydymo etape (pvz., per stipri sedacija).
• Esant sulėtėjusiai psichomotorikai tikslinga rinktis mažiau slopinančius vaistus (imipraminą, bupropioną, fluoksetiną, sertraliną).
• Sergantiesiems širdies ir kraujagyslių sistemos patologija ar vengiant anticholinerginių nepageidaujamų poveikių (pvz., pagyvenusiems ar cukriniu diabetu sergantiems pacientams), geriausia rinktis bupropioną, SSRI, venlafaksiną.
• Depresiškiems pacientams, kuriems pasireiškia valgymo sutrikimų (anoreksija ar bulimija) ar kuriems yra buvę traukulių, nesirinkti bupropiono (gali padidinti traukulių priepuolių tikimybę).
• Pacientams, kuriems yra didelė savižudybės rizika, tikslinga rinktis vaistus, kurie nėra pavojingi perdozavus ir yra nedidelė sąveikos su kitais vaistais rizika (jei perdozuojama kitų vaistų). Tiktų citalopramas, sertralinas, venlafaksinas [4, 6].

Trumpa Lietuvoje registruotų
antidepresantų apžvalga

TCA
Šie vaistai neabejotinai yra veiksmingi gydant depresiją ir kai kuriuos kitus sutrikimus, tačiau dėl kardiotoksiškumo perdozavus ir nepageidaujamų poveikių jų reikia skirti gerai įvertinus ligonio būklę [7]. Esant sunkioms depresijoms jie gali būti veiksmingesni už kitų grupių antidepresantus. Pagrindinė taisyklė – pradėti gydyti mažomis dozėmis ir jas didinti lėtai.
Amitriptilinas, kai kurių tyrimų duomenimis, gali būti veiksmingesnis nei kiti TCA. Pasižymi anksiolitiniu ir sedaciniu veikimu, dėl to didžiausią dozės dalį rekomenduojama skirti nakčiai. Paros dozė – 75-300 mg, pradedama skirti nuo 25 mg nakčiai. Veiksmingas lėtiniam skausmui, nemigai, migrenos priepuolių profilaktikai, postherpetinei neuralgijai gydyti. Doksepinas, be antidepresinio, pasižymi anksiolitiniu, sedaciniu veikimu, stipriu poveikiu vegetacinėms funkcijoms. Ypač tinka esant depresijoms, pasireiškiančioms kartu su nemiga, galvos skausmais, funkciniais virškinamojo trakto sutrikimais. Pradedama skirti nuo 25 mg nakčiai, dozė didinama iki 75-300 mg/p. Tinka nemigai, potrauminio streso sutrikimui, priklausomybei nuo alkoholio gydyti. Geriau už amitriptiliną toleruojamas pagyvenusių pacientų. Klomipraminas iš TCA selektyviausiai veikia serotonino reabsorbciją. Be depresijos, tinka nuo obsesinio-kompulsinio sutrikimo (OKS), panikos sutrikimo, nervinės bulimijos. Paros dozė – 25-250 mg. Imipraminas pasižymi stipriu antidepresiniu poveikiu, tinka esant depresijoms, pasireiškiančioms kartu su psichomotoriniu slopinimu, vitaliniu liūdesiu. Vartojamas 75-300 mg/p. Kitos vartojimo indikacijos – enurezė, nemiga, panikos sutrikimas, potrauminio streso sutrikimas, OKS. Pacientams, kuriems pasireiškia nerimas ir baimės, skirti atsargiai, nes gali sustiprinti kliedesius. Nortriptilinas mažiau už kitus TCA sukelia nepageidaujamų poveikių, dėl to neblogai tinka pagyvenusiems pacientams. Skiriama 50-150 mg/p. Gali būti vartojamas dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimui, enurezei, lėtiniam nugaros skausmui, dirgliosios žarnos sindromui, diabetinei neuropatijai gydyti [1, 2, 4, 7-13].

Tianeptinas – tai modifikuotas vieno ciklo TCA, kuris nepasižymi kitiems TCA būdingais nepageidaujamais poveikiais, neturi didesnės įtakos širdies ir kraujagyslių sistemai, sukelia mažai anticholinerginių poveikių, neblogina dėmesio, psichomotorinės reakcijos. Skirtingai negu TCA ir SSRI, tianeptinas ne slopina, bet stimuliuoja presinapsinį serotonino įsiurbimą. Pasižymi anksiolitiniu veikimu, neblogai veikia somatinius simptomus. Gerai tinka depresijai su nerimu, potrauminio streso sutrikimui, vyresnio amžiaus žmonių depresijai gydyti ir sergantiesiems alkoholizmu. Skiriama po 1 tab. (12,5 mg) 3 kartus per parą, galima skirti iki 4 tablečių per parą [9, 14].

SSRI
Šios grupės vaistai nuo depresijos yra panašiai veiksmingi kaip ir TCA, tačiau sukelia mažiau nepageidaujamų poveikių širdies ir kraujagyslių sistemai, beveik neveikia kognityvinių funkcijų, saugūs perdozavus, patogiau dozuojami. Dažniau už TCA dirgina virškinamąjį traktą, gydymo pradžioje gali sukelti nerimą ir nemigą, pabloginti seksualinę funkciją. Visi SSRI veiksmingi nuo nerimo sutrikimų, premenstruacinio sindromo.

Citalopramas
Vienas selektyviausių SSRI, veikia tik serotonino neurotransmisiją. Pradinė dozė – 10-20 mg/p., gali būti didinama iki 60 mg/p. Kaip ir kiti SSRI, be depresijos, gali būti taikomas gydant panikos sutrikimą, OKS. Gana retai sukelia nerimą, nemigą, virškinamojo trakto sutrikimus, rekomenduojamas esant dirgliosios žarnos sindromui. Kitos vartojimo indikacijos – diabetinė polineuropatija, poinsultinė depresija, depresija pagyvenusiems pacientams. Kliniškai reikšmingos sąveikos su kitais vaistais nepastebėta.

Escitalopramas
Tai citalopramo S-izomeras. Taikomas depresijai ir panikos sutrikimui gydyti, yra duomenų, kad veiksmingesnis ir veikia greičiau už kitus SSRI. Paros dozė – 10 mg/p., skiriama bet kuriuo metu, maksimali dozė – 20 mg/p. Sukelia mažai nepageidaujamų poveikių, nesutrikdo mąstymo ir psichomotorino aktyvumo, saugus vyresnio amžiaus žmonėms (tada pradedama gydyti nuo 5 mg/p.), netoksiškas perdozavus [15, 16].

Fluoksetinas
Tai seniausiai vartojamas ir geriausiai ištirtas SSRI grupės antidepresantas. Pradinė dozė – 20 mg rytais, galima didinti iki 80 mg/p. Tinkamas vaistas adinaminei depresijai, OKS, bulimijai gydyti. Atkreipti dėmesį, kad gydymo pradžioje gali sukelti nerimą, nemigą, ažitaciją, rečiau – sedaciją, virškinamojo trakto sudirginimą, svorio kritimą. Atsargiai skirti pagyvenusiems žmonėms ir derinti su kitais vaistais. Dėl ilgo eliminacijos pusperiodžio nesukelia nutraukimo sindromo, būklės svyravimų nereguliariai vartojant vaisto, dėl to tinka ilgalaikiam ir palaikomajam gydymui. Jau įrodytas vaisto veiksmingumas migrenos profilaktikai.

Fluvoksaminas
Be antidepresinio, pasižymi raminamuoju ir miegą gerinančiu veikimu, tinka nuo nerimastingų depresijų ir nerimo sutrikimų. Pradedama skirti nuo 50 mg nakčiai, galima didinti iki 300 mg/p. Didesnė negu 100 mg/p. dozė suvartojama per 2 kartus. Vienas veiksmingiausių vaistų gydant OKS, tik šiai patologijai poveikis pasireiškia po ilgesnio laiko (6 sav.) ir reikia maksimalių dozių. Pasižymi sąveika su kitais vaistais, dėl trumpo eliminacijos pusperiodžio gali sukelti nutraukimo sindromą. Registruotas vaikų OKS.

Paroksetinas
Pasižymi gana stipriu sedaciniu veikimu, veiksmingas gydant visus nerimo sutrikimus (OKS, socialinę fobiją, generalizuoto nerimo sutrikimą, potrauminį streso sutrikimą, panikos sutrikimą), nerimastingą depresiją, indikuotinas migrenai gydyti. Pradinė dozė – 20 mg/p. Taikant iki 60 mg/p., gali būti veiksmingas esant depresijoms, nuo kurių nebuvo veiksmingi kiti SSRI. Gana daug sąveikauja su kitais vaistais ir pasižymi nutraukimo sindromu.

Sertralinas
Be serotoninerginio, dar pasižymi silpnu dopaminerginiu veikimu, dėl to gali būti tinkamas vaistas Parkinsono liga sergantiems pagyvenusiems pacientams, kuriems pasireiškia kognityvinių sutrikimų. Kognityvinę funkciją gerina ir jauniems pacientams, nesukelia sedacijos, retai pablogina miegą. Tinkamas visiems nerimo sutrikimams (panikos sutrikimui, OKS, socialinei fobijai, potrauminio streso sutrikimui) gydyti. Nėra kliniškai reikšmingos sąveikos su kitais vaistais. Skiriama 50-200 mg/p., ryte. Nerimo sutrikimams gydyti pradedama skirti nuo 25 mg/p. Registruotas vaikų OKS gydyti [1, 3, 4, 7-18].

SNRI (serotonino ir noradrenalino reabsorbcijos
inhibitorius)
Venlafaksinas

Gali būti veiksmingas gydant sunkias melancholines depresijas, kai neveiksmingi kiti antidepresantai. Pasižymi anksiolitiniu poveikiu, dėl to tinka depresijoms su nerimu, OKS, potrauminio streso sutrikimui, trichotilomanijai gydyti. Klinikinis poveikis pasireiškia jau pirmą gydymo savaitę. Vartojama 75-375 mg/p., suvartojant per 2 ar 3 kartus. Nepageidaujami poveikiai: pykinimas (mažesnis, jei vaisto vartojama kartu su maistu), somnolencija, burnos džiūvimas, galvos svaigimas, vidurių užkietėjimas, diastolinė hipertenzija, nemiga. Mažai kliniškai reikšmingų sąveikų su kitais vaistais, nepasižymi kardiotoksiškumu. Saugus vyresnio amžiaus pacientams ir perdozavus [1, 8, 9, 10, 12, 20-21].

NaSSA (noradrenerginis ir specifinis
serotoninerginis antidepresantas)
Mirtazapinas

Veiksmingas esant depresijai su nemiga, nerimu, apetito stoka ir svorio kritimu. Tinka sunkioms depresijoms gydyti, nes antidepresinis ir sedacinis poveikis pasireiškia jau pirmą savaitę. Skiriama 15-45 mg/p., rekomenduojama nakčiai. Mažomis dozėmis tinka nemigai (nesant depresijos), vegetaciniams sutrikimams, lėtiniams skausmams, nėščiųjų vėmimui gydyti. Iš nepageidaujamų poveikių paminėtini sedacija, padidėjęs apetitas ir svoris, edemos, galvos svaigimas, burnos džiūvimas, kartais – neutropenija, transaminazių kiekio padidėjimas kraujyje. Saugus vyresnio amžiaus pacientams, nepablogina kognityvinių funkcijų, nepasižymi nepageidaujamais poveikiais širdies ir kraujagyslių sistemai. Saugus perdozavus. Lengvai derinamas su kitais vaistais [1, 4, 9, 10, 12, 20].

NARI (noradrenalino reabsorbcijos inhibitorius)
Reboksetinas

Tinka pacientams, kurių depresijos klinikoje vyrauja energijos stoka, interesų praradimas, anhedonija, dėmesio koncentracijos stoka, bejėgiškumas, beviltiškumas. Tinka sunkioms depresijoms gydyti, pagerina pacientų socialinį funkcionavimą. Skiriama po 4 mg 2 kartus per parą (ryte ir per pietus), galima didinti iki 5 mg 2 kartus per parą (10 mg/p.). Šalutiniai poveikiai – burnos džiūvimas, vidurių užkietėjimas, nemiga, prakaitavimas, tachikardija, pasunkėjęs šlapinimasis, gali sukelti hipomaniją ar maniją (visi šalutiniai poveikiai pasireiškia gana retai). Nepablogina kognityvinių funkcijų [1, 9, 10, 18, 22-24].

DNRI (dopamino ir noradrenalino reabsorbcijos
inhibitorius)
Bupropionas

Pasižymi stipriu antidepresinu poveikiu, gali būti veiksmingas tiems pacientams, kuriems nebuvo veiksmingi TCA. Be depresijos, taikomas dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimui, priklausomybei nuo nikotino, potrauminio streso sutrikimui gydyti. Nesukelia anticholinerginių nepageidaujamų poveikių, seksualinių sutrikimų, kūno svorio padidėjimo, elektrokardiogramos (EKG) pakitimų, retai sukelia ortostazinę hipotenziją. Gali sukelti per stiprią stimuliaciją, ažitaciją, nemigą, psichozę, sumišimą, svorio kritimą. Nederinti su fluoksetinu, neskirti epilepsija sergantiems pacientams, taip pat pacientams, kuriems pasireiškia nervinė anoreksija ar bulimija. Paros dozė – 200-450 mg/p., skiriama per 2 kartus su 8 val. pertrauka. Vaistas mažai toksiškas perdozavus [1, 4, 12, 20, 25, 26].

Jonažolės (Hypericum perforatum) preparatai
Tai nereceptiniai vaistai, kurių kartais vartoja pacientai savarankiškai, net šalia antidepresantų. Jie veiksmingesni už placebą, tinkami lengvai depresijai gydyti. Poveikis panašus į mažos TCA dozės. Kadangi jonažolės preparatai veikia kaip silpni MAOI, nerekomenduojama jų derinti su antidepresantais, nes tikėtinas serotoninerginis sindromas [12].

Parengė gyd. Zita Alseikienė
Medicinos centras “Neuromeda”

http://www.medicine.lt/index.php?pagrid=leidiniai&subid=ft&strid=382
Vartotojo avataras
Parašė Lota
#139469
Ars Velvetica rašė:Sveiki, nežinau, ar jau yra panaši tema, jei ką, tikiuosi, jog moderatoriai perkels į reikiamą temą.

Praėjusį pavasarį, kai pradėjau dirbti ir mečiau vaistus (Seroquel), žiūrėdavau nemažai video per YouTube. Labai rekomenduoju kanalus Bipolar or Waking Up, skirtą bipoliniam sutrikimui ir jo vystymosi teorijoms bei natūraliems, ne medikamentiniams gydymo būdams ( http://www.youtube.com/user/bipolarorwakingup );
SF Jane - moteris amerikietė, kuriai diagnozuota belekiek psichiatrinių sutrikimų, radusi savo ramybę per meditacijas ( http://www.youtube.com/user/SFJane ); PsycheTruth - kanalas, kurį tvarko nepriklausomi įvairių medicinos sričių specialistai, rengdami videoreportažus įvairiomis psichikos sveikatos, mitybos, sveikos gyvensenos ir kt. sutrikimų temomis ( http://www.youtube.com/user/psychetruth ). Pradžiai tiek :)


Ačiū, Ars Velvetika (o beje ką tai reiškia?) tavo nuorodos :super
Parašė sevjera
#148562 Sveiki, gal kas sirgdami sunkia depresija metėte rūkyti? :bloga
Vartotojo avataras
Parašė Girl
#183581 Mačiau filmą "Psychiatry: an industry of death". Pasižiūrėjus pasidaro baisu, bet nesinori tikėti, nors matai faktus... O ką jūs manote apie tai? Kiek tie vaistai yra tikrai naudingi? :letter
ParašėKatinas
#183586 o kaip tu manai,kiek naudingi vaistai nuo galvos skausmo?
Vartotojo avataras
Parašė Girl
#183601 Manau, kad jie yra kažkiek naudingi. Aš vartoju labai minimaliai vaistų, anksčiau visai netikėjau jų poveikiu, bet jie padeda, gal ne visi, bet yra tikrai veiksmingų... O šie vaistai turi krūvas šalutinių poveikių, bet ar įmanoma be jų.. Gal tas įtikėjimas poveikiu yra irgi veiksmingas, o dar kaip užeina žiauriai bloga būsena atrodo padarytum viską, kad ją panaikintum...
Parašė Sunrise
#183734 Aš esu už kitokius gydymosi metodus ir taip pat praktikuoju meditacinę jogą. Nežinau kaip čia viskas pas mane susitvarkė (joga, psichologė, aš pati ar Dievas man padėjo), bet aš sveikstu :))) Rekomenduoju pabandyt.
Vilniuje, Šiauliuose ir Jurbarke http://www.sahadzajoga.lt/

Pirmais kartais gali nesigaut, bet reik vistiek bandyt :) Tai padeda :)))
Parašėdragonfly
#222178
Ars Velvetica rašė:Sveiki, nežinau, ar jau yra panaši tema, jei ką, tikiuosi, jog moderatoriai perkels į reikiamą temą.

Praėjusį pavasarį, kai pradėjau dirbti ir mečiau vaistus (Seroquel), žiūrėdavau nemažai video per YouTube. Labai rekomenduoju kanalus Bipolar or Waking Up, skirtą bipoliniam sutrikimui ir jo vystymosi teorijoms bei natūraliems, ne medikamentiniams gydymo būdams ( http://www.youtube.com/user/bipolarorwakingup );
SF Jane - moteris amerikietė, kuriai diagnozuota belekiek psichiatrinių sutrikimų, radusi savo ramybę per meditacijas ( http://www.youtube.com/user/SFJane ); PsycheTruth - kanalas, kurį tvarko nepriklausomi įvairių medicinos sričių specialistai, rengdami videoreportažus įvairiomis psichikos sveikatos, mitybos, sveikos gyvensenos ir kt. sutrikimų temomis ( http://www.youtube.com/user/psychetruth ). Pradžiai tiek :)


Shitas tikrai geras :da
Vartotojo avataras
Parašė maingirdas
#243225 Labai aciu uz paaiskinima apie depresijos ligas.Galima pasitikrinti kuo sergi.Sau radau naudingu ziniu.Kuo as sergu,tokios temos visiems reikalingos.ACIU :aciu
Vartotojo avataras
Parašė maingirdas
#243226 Noreciau daugiau suzinoti apie depresija.Gal atsiras zinanciu ir parasys daugiau.Busiu dekingas :king
Vartotojo avataras
Parašė Mellisa
#244251
maingirdas rašė:Noreciau daugiau suzinoti apie depresija.Gal atsiras zinanciu ir parasys daugiau.Busiu dekingas :king


Maingirdai, viskas yra inete. Lygink su simptomais. Geriausia, kai eisi pas Asta eilini karta, su ja pasnekek. As siaip irgi ruosiuosi tai atlikti. Bet mano bukle dabar stabilesne. B E N D R A V I M A S !!!!!!!!!!!!!!